Hackerthon.net
Hackerthon.Net

JMaster
JMaster
04/01/2024 11:13
SQL

Cho 2 bảng sau miêu tả người dùng trên mạng xã hội bao gồm mối quan hệ bạn bè và các trang mà họ đã like. Mỗi một người dùng được định danh bởi một ID. Sử dụng ngôn ngữ SQL để viết truy vấn kết quả hiển thị đề xuất trang mà bạn bè của họ đã like nhưng chưa like. Kết quả sắp xếp theo ID người dùng tăng dần.Sắp xếp:

Chưa có bình luận, bạn có thể đóng góp nhé.


Hackerthon.net

Chúng tôi tự hào về những điểm khác biệt này và cam kết mang đến cho người học lập trình giải thuật một trải nghiệm học tập tốt nhất. Trang web của chúng tôi là một nguồn tài nguyên quý giá để nâng cao kỹ năng lập trình và khám phá thế giới của công nghệ thông tin.

© 2024. by JMaster.io

DMCA.com Protection Status